top of page

Terapi

Jeg tilbyder terapi til reduceret pris, som led i min uddannelse til psykoterapeut. Jeg læser på 3. år på Psykoterapeutisk Institut i København. Praktisk info HER.

Hvorfor gå i terapi?

Nogle mennesker opsøger terapi med et konkret tema, der udspiller sig, som f.eks. nyligt tab og sorg, sygdom eller andre livsomvæltende begivenheder, der får ens fundament til at ryste, og som man har brug for at få bearbejdet.

For andre kan det være mere diffust og uhåndgribeligt, og man kan have svært ved at sætte ord på, hvorfor man har det svært. Det kan også være at man længe har taget tilløb til at søge hjælp, enten fordi man har negligeret tilstanden, manglet overskud til at tage sig af det, eller fordi det føles usikkert at kigge på det.

For nogle igen kan det være et ønske om personlig udvikling.

Uanset din situation, så læser du med her af en grund. Samtalen vil tage udgangspunkt i din liv her og nu, og vi kan sammen udforske hvad der er på spil i din nuværende livssituation. 

Ofte vil det vise sig relevant at kigge på de erfaringer og begivenheder i vores liv, der har formet os. 

Hvad kan det?

Terapien har til hensigt at åbne for en større forståelse af dig selv på forskellige planer. Det kan være hvilke værdier og overbevisninger du lever dit liv efter, samt hvilket grundlag de er udviklet på. Det kan også være at mærke og forstå dine følelsesmæssige reaktioner, og se på hvordan du forholder dig til dem. Når vi forstår os selv, vores følelser og reaktionsmønstre bedre, kan det give plads til forløsning af noget af det, der står i vejen for, at vi lever det liv vi ønsker at leve.

Hvordan forløber terapien?

I den første samtale, afdækker vi hvor du står lige nu, en del af din baggrund samt dine ønsker for terapien. Formålet er at afklarer om et forløb hos mig kunne være det rigtige for dig lige nu, hvilket også indebærer at du får en fornemmelse af, hvordan det kunne være at være i terapi hos mig. Du afgør selv hyppigheden af samtalerne.

Hvilken teori og metoder?

Først og fremmest tager terapien udgangspunkt i det sted du er i livet her og nu. Jeg har fokus på at vi sammen kigger på det, der er vigtigt for dig på en nænsom måde. Det mener jeg er mere afgørende i mødet mellem os end de præcise teorier.

Når det så er sagt, kan det for nogle være vigtigt, hvilken teori der ligger bag en terapiform. Den uddannelsesretning jeg er under, er eksistentiel og oplevelsesorienteret psykoterapi, som bygger på et humanistisk og eksistentielt livssyn. Det kan beskrives således:

"Dette indebærer blandt andet at: Mennesket er unikt og har en iboende stræben mod udvikling. Et individ kan kun forståes og mødes ud fra vedkommendes egen oplevelse af sig selv og sin tilværelse. Vi er som mennesker hver især ansvarlige for vores eget liv, vores handlinger, tilvalg og fravalg. Det er afgørende for livskvaliteten af kunne være tilstede her og nu. Den oplevelsesorienterede og eksistentielle psykoterapi tager udgangspunkt i denne opfattelse af mennesket."

Kilde: https://psykoterapeutiskinstitut.dk/uddannelsen/om-uddannelsen/​

Jeg er optaget af sammenhængen mellem kroppen-sindet-psyken, og at vi både forståelsesmæssigt og oplevelsesmæssigt, bevæger os mod en større integration af det sammenspil. Jeg forstår kroppen og sanserne som en vigtig kilde til information, forståelse af os selv og mulighed for forløsning. Derfor kan kroppen også have et fokus i terapien. Selvom terapien altid har et her-og-nu udgangspunkt, vil der ligeledes være en opmærksomhed på, hvad der har bragt os hertil, hvilke oplevelser og relationer, der har påvirket os, og hvordan disse evt. er i spil nu.

 

​Derudover er der en hastig udvikling i vores forståelse af hjernen, som ligeledes interesserer mig og jeg løbende tilegner mig viden om. Det giver for mig mening at forstå, hvordan hjernen udvikles og formes, både nu og i vores tidlige år i samspil med bl.a. vores tilknytning, traumer mv. Vi har mere og mere viden om hjernens forandringspotentiale – neuroplasticitet – som i virkeligheden muliggør forandringsprocesser gennem terapi.​

 

Jeg tilbyder, når det er relevant, at bruge forskellige mindfulnessøvelser.

 

Den eksistentielle del i terapien kan variere, men er altid tilstede i en vis grad. Vi kan ikke undgå at forholde os til, hvordan vi er i verden, hvilke helt grundlæggende vilkår vi har som mennesker og hvordan mere skiftende livsomstændigheder påvirker os. Gennem den terapeutiske samtaler får vi mulighed for bedre at se - bevidstgøre - de valg vi træffer eller ikke træffer. Og forholde os til, hvordan vi så lever med det. 

Jeg har kendskab til andre terapeutiske retninger, bl.a. forskellige retninger indenfor kognitiv adfærdsterapi gennem mit arbejde i sundhedsvæsenet, hvilket jeg synes er givtigt at kende, men ikke basere min terapi på.​

 

Derudover tilegner vi os viden på andre måder end den rent teoretiske, og min viden og ageren i terapirummet - og i al almindelighed - bærer desuden præg af mine erfaringer og samtaler med mennesker gennem mit lægelige virke samt de livserfaringer jeg har.

bottom of page